Απεντομώσεις

Η εταιρεία μας , στα πλαίσια της προσπάθειας να προσφέρει μία πληρέστερη παροχή, συμπλήρωσε στην γκάμα των υπηρεσιών της και τις ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ.

Η εταιρεία μας έχει εναρμονίσει τις εργασίες της σύμφωνα με την οδηγία 852/04 της Ε.Ε. και το σύστημα H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points- Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και με βάση την παραπάνω οδηγία, έχει ετοιμάσει σχέδιο εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας, του οποίου τα βασικά σημεία, είναι:

 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ


Αφορά όλα τα έρποντα έντομα (δεν περιλαμβάνονται αράχνες, ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια, μύγες, κουνούπια).

 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ GEL

Το δόλωμα σε μορφή gel, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο ( ψεκασμός περιμετρικά ), είναι τροφοελκυστικό εντομοκτόνο και αποτελεί επανάσταση στο χώρο των εντομοκτόνων λόγω των άριστων αποτελεσμάτων, των χαμηλών δόσεων και της ευκολίας που παρουσιάζει κατά την εφαρμογή του.

 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Γίνεται με τοποθέτηση ποντικοφάρμακου, σε διάφορα σημεία και κυρίως σε φρεάτια και σε σκοτεινά σημεία, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν φωλιές ή να διέρχονται ποντίκια.  Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό ιδιαίτερα στα ποντίκια που έχουν εθιστεί στα ήδη υπάρχοντα ποντικοφάρμακα.

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Γίνεται με ψεκασμό μικροβιοκτόνων φαρμάκων σε όλους τους χώρους, όπως: W.C., αποδυτήρια και γενικά όπου χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Επίσης, η εταιρεία μας μπορεί  να αναλάβει τις εξής εργασίες:

 

  • ΟΦΙΑΠΩΘΗΣΗ
  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ
  • ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ
  • ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ

Facebook